PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIENedeľa

13. 08. 2017

6.30 za zdravie a obrátenie pre Michala, Petra, Máriu, Zdenky
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Adelu
9.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika a dar viery
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

14. 08. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
18.30 + Ján

Utorok

15. 08. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku-77 rokov
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela
12.00 + Michal
16.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuboslavu
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Streda

16. 08. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
18.30 + Andrej

Štvrtok

17. 08. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu
18.30 + Helena, + Miloslav

Piatok

18. 08. 2017

6.00 + Elena
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu – 77 rokov

Sobota

19. 08. 2017

7.00 + Lýdia
18.30 + Helena, + Júlia, + Paraska, + Milan