PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

22. 04. 2018

6.30 + Eliška, + Igor
8.00 Za obrátenie Mária, Peter, Michal, Ladislav
09.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Julku a Martina
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

23. 04. 2018

6.00 + Božena, + Helena
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Valériu s rodinou
18.00 + Michal

Utorok

24. 04. 2018

6.00 + Juraj
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu
18.00 + Michal  

Streda

25. 04. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Michala s rodinou
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu
18.00 + Michal

Štvrtok

26. 04. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Miroslavu
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Monika a Jaroslav
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Richarda

Piatok

27. 04. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimír a Mária s rod.
12.00 + Jozef, + Zuzana
18.00 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky

Sobota

28. 04. 2018

7.00 + Magdaléna
18.30 + Michal