PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

01. 07. 2018

6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Peter a Pavol
8.00 + Anna, + Juraj, + Michal, + Juraj
09.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anna a Jozef – 40 rokov manželstva
11.00 Za farníkov/ Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavol – 70 rokov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

02. 07. 2018

6.00 + Michal, + Mária, + Tibor
18.30 + Ján

Utorok

03. 07. 2018

6.00 + Michal, + Ján, + Marta
18.30 + Júlia, + Michal

Streda

04. 07. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa

Štvrtok

05. 07. 2018

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra  
10.00 + Ján, + Mária
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tatianu a Vladimíra

Piatok

06. 07. 2018

6.00 + Ján, + Mária, + Vladimír, + Ján, + Anton
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

Sobota

07. 07. 2018

7.00 Poďakovanie pre Bohu známu rodinu
09.45 + Rudolf
18.30 + Anton