PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

21. 05. 2017

6.30 + Pavol  
8.00 + Eliška , + Igor    
9.30 + Anna  
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

22. 05. 2017

6.00 + Michal, + Karol, + Jolana
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
18.00 + Irena

Utorok

23. 05. 2017

6.00 + Mária, + Ján
12.00 Poďakovanie za milosti  
18.00 + Helena, + Oskar

Streda

24. 05. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jana, Jozefa, Máriu
18.00  za zdravie a Božie požehnanie pre deti

Štvrtok

25. 05. 2017

6.00  za zdravie a Božie požehnanie pre Kláru s rodinou  
8.00 + Margaréta
12.00 + Miroslav
16.00 + Peter
18.30 + Július, + Margita

Piatok

26. 05. 2017

6.00 + Jaroslav
12.00 + Jozef
18.00 + Ján, + Júlia  

Sobota

27. 05. 2017

7.00 + Antónia
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Mária a Michal pri príležitosti 40 výročia spoločného života