PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

11. 03. 2018

6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona
8.00 + Adrián, + Anna, + Ján
09.30 + Anton, + Michal, + Mária, + Anna, + Jozef
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

12. 03. 2018

6.00 + Helena
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Radoslava
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristián-18 rokov

Utorok

13. 03. 2018

6.00 + Mária
12.00 + Jozef  
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša

Streda

14. 03. 2018

6.00 + Mária
12.00 + Štefan
18.00 + Kristián

Štvrtok

15. 03. 2018

6.00 + Anna
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Adela, Jozef, Ema
18.00 + Zuzana

Piatok

16. 03. 2018

6.00 + Jozef
12.00 + Bartolomej
18.00 + Viktor

Sobota

17. 03. 2018

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rod.