PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

17. 06. 2018

6.30 + Anna, + Imrich
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Eduarda
09.30 + Juraj
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

18. 06. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu osobu
12.00 + Jozef
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu osobu

Utorok

19. 06. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu osobu
12.00 + Jozef
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava

Streda

20. 06. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Valériu a rodinu
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu – 70 rokov

Štvrtok

21. 06. 2018

6.00 + Pavol
12.00 + Helena, + Jozef
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu

Piatok

22. 06. 2018

6.00 + Jozef, + Jozef
12.00 + Ján, + Anna, + Jozef, + Anna
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Jána – 22 rokov manželstva

Sobota

23. 06. 2018

7.00 + Mária, + Ján
18.30 + Ján, + Mária