PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIENedeľa

10. 09. 2017

6.30 za zdravie a Božie požehnanie pre František
10.30 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

11. 09. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka a Máriu s rodinami
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu
18.30 + Anna

Utorok

12. 09. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša a Pavla
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Máriu
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Streda

13. 09. 2017

6.00 + Mária, + Štefan
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou  
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok

14. 09. 2017

6.00 + Ján, + Mária  
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Ján
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu

Piatok

15. 09. 2017

7.00 + Michal, + Jozef, + Mikuláš
10.00 + Michal, + Mária, + Juraj
18.30 + Žofia

Sobota

09. 09. 2017

7.00 + Ján, + Mária
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu