PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 Nedeľa

18. 06. 2017

6.30 + Michal, + Rozália, + Anna
8.00 + Imrich, + Helena, slúžená v gr. kat. Vranov mesto      
9.30 + Juraj  
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

19. 06. 2017

6.00 + Michal, + Rozália, + Anna
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
18.30 + Kristína, + Michal
18.30 + Marta

Utorok

20. 06. 2017

6.00 + Zuzana, + Jozef
12.00 + Mária, + Ladislav
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu  

Streda

21. 06. 2017

6.00 + Pavol
12.00 + Jozef, + Helena  
18.30 + Viliam, + Mária

Štvrtok

22. 06. 2017

6.00 + Ladislav
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Annu
18.30 Poďakovanie za dar manželstva pre Luciu a Jána

Piatok

23. 06. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava a Kristínu
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Ján a Mária – 45 rokov spoločného života
18.30 + Mária, + Ján

Sobota

24. 06. 2017

7.00  za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela
18.30 + Ján