PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 Nedeľa

16. 07. 2017

6.30 + Eliška, + Igor
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu a Andreja – 50 rokov spoločného života      
9.30 + Bartolomej
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

17. 07. 2017

6.00 + Agnesa, + Andrej
18.30 + Jozef / + Mária

Utorok

18. 07. 2017

6.00 + Ján
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja – 40 rokov  

Streda

19. 07. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Janu, Jozefa, Máriu

Štvrtok

20. 07. 2017

6.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika a Adriana
18.30 + Anna

Piatok

21. 07. 2017

6.00 + Juraj
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Daniela

Sobota

22. 07. 2017

7.00 + Martin
18.30 + Juraj, + Anna, + Štefan, + Mária