Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou – Sever

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

26. 03. 2017

6.30 + Bernardína, + Andrej
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa – 70 rokov
09.30 + Eliška
11.00 za farníkov
14.30 krížová cesta
18.30 za dobrodincov

Pondelok

27. 03. 2017

6.00 + Alexander
12.00 + Ján, + Mária
18.00 poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky

Utorok

28. 03. 2017

6.00 + Mária, + Terézia, + Mária
12.00 + Miroslav, + Jozef
18.00 + Andrej, + Júlia, + Andrej

Streda

29. 03. 2017

6.00 + Ján
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava
17.30 krížová cesta
18.00 + Ján, + Margita, + Anna, + Peter

Štvrtok

30. 03. 2017

6.00 + Mária
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
18.00 + Juraj, + Jozef, + Zuzana

Piatok

31. 03. 2017

6.00 + Mária
12.00 + Anna, + Šimon
17.30 krížová cesta
18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Sobota

01. 04. 2017

7.00 Za členov ružencového bratstva
7.00 + Ján
9.45 + Michal
18.30 + Monika