Nedeľa

23. 04. 2017

6.30

za milosť obrátenia pre Michala, Petra, Máriu

8.00 + Eliška   
09.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri príležitosti výročia krstu
11.00 za farníkov
18.30 za dobrodincov

Pondelok

24. 04. 2017

6.00 + Juraj  
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja
18.00 + Jozef

Utorok

25. 04. 2017

6.00 + Alexej
12.00 + Štefan, + Margaréta, + Štefan, + Helena
18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa - 25 rokov

Streda

26. 04. 2017

6.00 + Alžbeta, + Alfonz
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku – 50 rokov
18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Richarda

Štvrtok

27. 04. 2017

6.00 za obrátenie Cyrila a Jána   
12.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu
18.00 + Štefan, + Júlia, + Michal, + Helena

Piatok

28. 04. 2017

6.00 + Ján
12.00 + Michal
18.00 + Štefan  

Sobota

29. 04. 2017

7.00 + Mikuláš, + Mária, + Mária
18.30 + Ján, + Gabriela