PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

19. 11. 2017

6.30 + Michal, + Mária
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a Miroslava  
9.30 + Alžbeta
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

20. 11. 2017

6.00 + Anton
12.00 + Mária, + Ján, + Miroslav
18.00 + Vladimír, + Gabriela

Utorok

21. 11. 2017

6.00 + Pavol
12.00 + Anna, + Ján
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesu

Streda

22. 11. 2017

6.00 + Peter, + Stanislav, + Verona, + Pavol
12.00 + Marta, + Ján
18.00 Za autobusových pútnikov z Vranova do Czestochowej  

Štvrtok

23. 11. 2017

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu s rodinou      
12.00 + Pavol  
18.00 + Mária, + Jozef

Piatok

24. 11. 2017

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a Katarínu – 55 rokov manželstva
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
18.00 + Mikuláš, + Zuzana, + Ján

Sobota

25. 11. 2017

7.00 + Eliška, + Igor
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu