13. 08. – 19. 08. 2017

1.    V utorok 15. augusta je prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej bazilike budú o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00 a 18.30 hod. Svätá omša v nemocničnej kaplnke bude o 16.00 hod.
2.    Informujeme, že tohtoročná odpustová slávnosť bude 9. a 10. septembra. Podrobný program bude v najbližších dňoch na plagátoch.
3.    Organizujeme autobus na Národnú púť k sviatku Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. Cena je 23 €. Prihlásiť sa môžete u pani Viňarskej. Podrobnosti na plagátoch.
4.    Na budúcu nedeľu 20. augusta bude mesačná zbierka na potreby našej baziliky.
5.    V sobotu  19.  augusta 2017 o 14:30 hod.  sa  v  Bratislave  pred  budovou  parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Bližšie informácie sú na stránke: hrdinarodinu.sk