28. 5.  – 03. 6. 2017

1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Svoje milodary môžete vložiť do pokladníc.
2. Upozorňujeme, že od štvrtka 1. júna budú večerné sväté omše v našej bazilike každý deň už podľa letného programu — t. j. o 18.30 hod.
3. Od štvrtku 1. júna prijímame úmysly na mesiace júl, august a september.
4. Počas celého mesiaca jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu, bude vo všedné dni po večerných svätých omšiach krátka eucharistická poklona s modlitbou Litánií k Srdcu Ježišovmu.
5. V týždni pred prvým piatkom mesiaca sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň od pondelka do piatku ráno od 6.00 a večer od 18.00 hod.
6. V piatok 2. júna bude celé popoludnie k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Poklonu ukončíme prvopiatkovou pobožnosťou o 18.15 hod.
7. V tomto týždni pripadá prvá sobota mesiaca. Fatimská ružencová pobožnosť začne o 9.00 hod., po nej bude svätá omša a eucharistická poklona.
8. Na budúcu nedeľu po ružencovej pobožnosti bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Po ruženci bude výmena ružencových tajomstiev.
9. Dňa 17. júna organizujeme v našej farnosti Deň rodiny. Pozývame všetkých na túto akciu. Registrovať vašu rodinu môžete v sakristii. Bližšie informácie na plagátoch.
10. Dňa 7. júna po sv. omši pozývame na prednášku Richarda Vašečku o výchove detí na tému „Viacej času a menej peňazí“.