15. 10. – 21. 10. 2017

1.    Mesiac október je obzvlášť zasvätený Panne Márii Ružencovej. Počas celého októbra sa budeme v našej bazilike spoločne modliť túto modlitbu počas ružencovej pobožnosti, ktorá bude vo všedné dni o 17.30 hod., v sobotu o 18.00 hod. a v nedele o 14.30 hod.
2.    Od pondelka 16. októbra je možné v sakristii zapísať mená zosnulých, za ktorých sa budeme modliť pri zádušných pobožnostiach v oktáve Všetkých svätých.
3.    Kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha budú vydávané v utorok po večernej svätej omši, vo štvrtok po obedňajšej svätej omši a v sobotu ráno. Knihy treba vyzdvihnúť do 30. novembra. Členský poplatok je 5 €.
4.    Na budúcu nedeľu 22. októbra bude celoslovenská zbierka na misie. Svoje milodary na tento účel môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch.

 
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 75-ročného Jana Majerníka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.