14. 01. 2018 – 20. 01. 2018

1.    Dnes o 15.00 hod. bude v KKD stretnutie spoločenstva eRKo. Pozývame všetky deti.
2.    V piatok 19. januára budú v našej bazilike Otvorené chvály. Modlitbový večer začneme svätou omšou o 18.00 hod., po nej bude modlitba Chvál a eucharistická poklona.
3.    V pondelok 15. januára počas svätej omše o 18.00 hod. bude obrad prijatia nových členov do Bratstva anjelov strážcov. Záujemcov prosíme o stretnutie v sakristii.  
4.    Srdečne Vás pozývame na hokejový turnaj kňazov dňa, 27 januára o 11.00 hod v STD aréne. Vstupné je dobrovoľné a bude venované na podporu činnosti Charitného domu mládeže vo Vranove nad Topľou.
5.    Na budúcu nedeľu 21. januára o 15.00 hod. v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v gréckokatolíckom Kostole Najsvätejšej eucharistie uskutoční ekumenická pobožnosť za účasti predstaviteľov cirkví a cirkevných spoločenstiev pôsobiacich na území nášho mesta.
6.    Pozývame rodiny na farský rodinný ples dňa 20. januára o 16.00 hod. v KKD. Prihlásiť sa môžete u p. Lucie Demčákovej. Bližšie informácie budú na plagáte.
7.    Je tu tiež pozvanie na už tradičný farský ples, ktorý sa uskutoční 10. februára
v Katolíckom kultúrnom dome. Vstupenky si môžete zakúpiť v KKD na 1. poschodí
v mládežníckej miestnosti každú stredu a piatok po večernej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9.30 hod. Bližšie informácie nájdete na nástenkách pri vchode do baziliky alebo na našej internetovej stránke.

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 75-ročného Jozefa Čonku. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.