FARSKÉ OZNAMY

17. 06. 2018 – 23. 06. 2018


1.    Dnes je zbierka na potreby našej baziliky. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
2.    Stretnutie lektorov aj nových záujemcov o túto službu vo farnosti v piatok 22. 6. po večernej svätej omši v KKD.  
3.    Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 28. ročník pešej púte do Čenstochovej. Záujemcovia o tento druh duchovných cvičení po ceste sa môžu od pondelka hlásiť v kancelárii.
4.    Dňa 12. júla bude na Mariánskej hore v Levoči púť seniorov. Z našej farnosti organizujeme autobus. Cena 7 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Lukčíkovej. Viac informácií nájdete na plagáte.
5.    V tomto roku hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRrko a naša farnosť organizujú týždenný detský letný tábor od 15. - 20. 07. 2018 v rekreačnej oblasti Hrabušice. Bližšie informácie nájdete na nástenkách a internetovej stránke. Prihlášky si bude možné  vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu.
6.    V kancelárii farského úradu sú fotografie z birmovky aj prvého svätého prijímania. Prosíme farníkov, aby si ich čo najskôr vyzdvihli.


Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 93-ročnú Irenu Rapčovú,
77-ročnú Helenu Jenčkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.