17. 09. – 23. 09. 2017

1.    Srdečne sa chcem poďakovať všetkým kurátorom, zborom, miništrantom, mládeži aj všetkým ochotným farníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh oslavy Boha a našej Nebeskej Matky počas celého deviatnika aj samotnej odpustovej slávnosti.
2.    Nácvik speváckeho zboru Lumen bude v pondelok 18. 9. 2017 o 17.30 hod.
3.    Stretnutie birmovancov v sobotu o 10.00 hod. v KKD.
4.    V tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden z nich.
5.    V štvrtok 21. septembra je výročný deň posvätenie našej baziliky. Výročie oslávime počas večernej svätej omše o 18.30 hod. Hlavným celebrantom bude Pavol Bober, kaplán z farnosti Soľ. V tento deň za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky v našej bazilike.
6.    Veriacich, ktorí sa prihlásili na púť do Fatimy, prosíme, aby v úradných hodinách prinášali peniaze za púť.
7.    Farnosť sv. Františka Vranov Juh pozýva od 24.9 do 1.10 2017 na sväté misie do svojej farnosti. Podrobný program misií nájdete na nástenke.
8.    V nedeľu 24. septembra je odpustová slávnosť ku cti svätého pátra Pia v gréckokatolíckom chráme na Juhu. Podrobný program nájdete na plagátoch.
9.    V nedeľu 24. septembra sa v Domaši-Dobrej uskutoční odpustová slávnosť ku cti svätého Františka. Pozývame všetkých, najmä rodákov z tejto obce. Slávnostná svätá omša bude v Dobranskej zátoke o 11.00 hod.