18. 6.  – 24. 6. 2017

1. Dnes je zbierka na potreby našej baziliky. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
2. Dnes o 15.00 hod. pozývame do KKD všetky deti na stretnutie spoločenstva detí eRko.
3. Náš vranovský dekanát organizuje v sobotu 1. júla Fatimskú sobotu v Obišovciach. Pozývame vás na túto slávnosť. Odchod autobusu spred baziliky je o 6.30 hod. Podrobnosti sú na plagátoch pri vchodoch do baziliky, nahlásiť sa môžete
u p. Viňarskej.
4. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 27. ročník pešej púte do Čenstochovej. Záujemcovia o tento druh duchovných cvičení po ceste sa môžu od pondelka hlásiť v kancelárii.
5. Naša farnosť v spolupráci so spoločenstvami organizuje prímestský tábor pre deti
v čase od 3. do 7. júla. Prihlášky sú v kancelárii farského úradu aj na internetovej stránke baziliky.

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň nás do večnosti predišli 80-ročná Sara Miškovičová, 89–ročná Helena Jacková, 68–ročný František Senderák.