23. 4.   – 29. 4. 2017

 

1. Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na organizačné stretnutie, ktoré bude dnes 23. apríla o 15.30 hod. vo veľkej sále Katolíckeho kultúrneho domu.
2. Druhá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Pozývame na tradičnú ružencovú pobožnosť, ktorú dnes spojíme s Liturgiou slova a Korunkou. Rovnako bude možnosť uctiť si relikvie svätej sestry Faustíny. Každý, kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva vystavený v kostole a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a bude vzývať Božie milosrdenstvo, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
3. Dnes o 15:00 hod. pozývame do KKD všetky deti na stretnutie spoločenstva detí eRko.
4. Dňa 29. apríla sa uskutoční v KKD od 16: Majáles, na ktorý pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť pri hudbe a v spoločenstve dobrých ľudí. Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke baziliky.
5. Naša farnosť organizuje autobus na púť rádia Lumen do Sanktuaria Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá bude v sobotu 6. mája 2017. Cena púte je 17 €. Nahlásiť sa môžete u pani Viňarskej. Podrobnosti nájdete na plagátoch.

 

Modlitba za zosnulých: Tento týždeň nás do večnosti predišli:
(53) Igor Papuga, (82) Štefan Chalanič, (45) Hlad Pavel. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.