FARSKÉ OZNAMY

22. 04. 2018 – 28. 04. 2018

1.    Dnes je zbierka na kňazský seminár v Košiciach. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch.
2.    Nácvik zboru Lumen bude v pondelok 23. apríla o 17.30 hod v KKD.   
3.    Pozývame na diakonskú vysviacku nášho farníka Juraja Tirpáka v Ráde svätého Pavla Pustovníka, ktorá sa uskutoční 8. mája v Krakowe. Odchod autobusa je 8. 5. 2018 o 03.30 hod. spred baziliky. Poplatok za autobus je 10 €. Nahlásiť sa môžete u p. Viňarskej.

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 37–ročnú Stanislavu Rohačovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.