FARSKÉ OZNAMY

18. 03. 2018 – 24. 03. 2018

1.    Dnes po Krížovej ceste bude v Katolíckom kultúrnom dome stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti.
2.    Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch.  
3.    Zastaveniami Krížovej cesty na budúcu nedeľu nás budú sprevádzať mladí našej farnosti. Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu sa pobožnosť krížovej cesty začne
        o 13.30 hod.
4.    Na budúcu nedeľu 25. marca je Kvetná nedeľa. Svätú omšu o 11.00 hod. začneme obradom požehnania ratolestí vo farskej záhrade a potom v sprievode prejdeme do baziliky, kde bude svätá omša. Požehnávanie ratolestí bude na každej sv. omši.
5.    V sobotu 24. marca bude v Kostole svätého Františka na Juhu predsviatočná spoveď. Spovedať budeme od 9.00 do 12.00 a od 14.30 do 17.00 hod. V našej bazilike bude veľkonočná spoveď na budúcu nedeľu 25. marca v čase od 15.00 do 17.45 hod.
6.    Vo štvrtok 22. marca a v piatok 23. marca spovedáme v Hencovciach a Nižnom Hrušove; u nás v bazilike večer spoveď nebude.  
7.    V sakristii je možné nahlásiť mená a adresy chorých, ktorých treba pred sviatkami vyspovedať doma. Spoveď budeme po domoch vysluhovať v utorok 27. marca predpoludním. Chorých v nemocnici vyspovedáme v stredu 28. marca o 14.00 hod.
8.    Pozývame na večné sväté sľuby nášho farníka Juraja Tirpáka v Ráde svätého Pavla Pustovníka - v dňoch 7. – 9. apríla v Čenstochowej. Odchod autobusa je 7. 4. 2018 o 22.00 hod. spred baziliky. Poplatok za autobus je 22 €. Nahlásiť sa môžete u p. Vińarskej najneskôr do 29. 3. 2018.
9.    V noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
10.   Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na baziliku.
11. Zajtrajším dňom vstupujeme do týždňa modlitieb za počaté deti. Svoj kladný postoj k ochrane nenarodených môžete zademonštrovať pripnutím si bielej stužky. V piatok 23. marca obetujeme na tento úmysel Krížovú cestu.  V tento deň sa tiež môžete zapojiť do diela Duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Obrad zapojenia sa bude konať počas svätej omše o 18.00 hod. Po tejto svätej omši bude udelené požehnanie tehotným ženám.