16.07. – 22.07. 2017  

 

1. Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť ku cti svätých Joachima a Anny
v Čemernom. Spoločná procesia odchádza spred našej baziliky o 9.30 hod.
2. Na budúcu nedeľu - 23. júla - po každej svätej omši, na parkovisku oproti bazilike budeme požehnávať motorové vozidlá.
3. V nedeľu 30. júla pozývame na Otvorené chvály, po večernej sv. omši od 19.30 hod. pri našej bazilike.
4. Združenie kresťanských seniorov pozýva na púť do Czestochovej v dňoch od
13. 8 - 15. 8. 2017. Odchod autobusu je 13. 8. o 22.00 hod spred baziliky. Poplatok za autobus je 22 €. Nahlásiť sa môžete u p. Lukčíkovej. Viac informácií nájdete na plagáte.
5. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 27. ročník pešej púte do Čenstochovej. Záujemcovia o tento druh duchovných cvičení po ceste sa môžu hlásiť v kancelárii.

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň nás do večnosti predišiel 81 - ročná Anna Šestáková. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.