Vigília veľkonočnej nedele začala v záhrade našej baziliky o 20.00 hod Obradom svetla. Následne o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky vniesol veľkonočnú sviecu – paškál do zhasnutého chrámu.

Ďalej slávnosť pokračovala liturgiou slova, liturgiou krstu, liturgiou Eucharistie. Záver patril procesii po Veľkonočnej vigílii tradične symbolicky smerom do centra mesta a späť. V koncelebre boli prítomní kapláni o. Leander Pietras OSPPE, o. Konrád Kurowidzký OSPPE a o. Martin Gajarský OSPPE. Aj pri tejto slávnosti svojím spevom obohacovali obrady oba farské zbory Lumen a Bambino Luci.
                        

                                                                                                                                 Veronika F.

Biela sobota