Obrady veľkého piatku začali v našej bazilike o 17.00 slávnostným vstupom. Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, rektor a farár baziliky.

Spolu s ním boli v koncelebre otcovia kapláni o. Leander Pietras OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE a o. Konrád Blicharský OSPPPE, ktorý sa prihovoril prítomným veriacim v homílii. Vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil, že by sme si mali dávať pozor nato, aby sme nekrižovali svojich vlastných blízkych a že je potrebné, aby sme sa naučili povedať v pokore slovo „prepáč“ . Celý obrad svojím spevom dopĺňal harmonický spev členov oboch farských zborov Lumen a Bambino Luci.
                                                                                                                                Veronika F.

Veľký piatok