Duchovná príprava na blížiacu sa odpustovú slávnosť pokračovala ďalšou večernou sv. omšou s hlavným celebrantom otcom dominikánom Martinom  Stanislavom Kolivoškom OP. V koncelebre spolu s ním bol vranovský kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE a diakon Juraj Tirpák OSPPE.
Kazateľ o. Martin sa vo svojej homílii tentoraz venoval téme: nádej.

   Poukázal na jej dôležité a nezastupiteľné  miesto v živote veriaceho človeka.  Avšak, tak ako v prípade viery, tak aj v prípade nádeje je potrebné, aby ju človek „živil“. Je to dar, ktorý je potrebné pestovať.  Rozvíja sa predovšetkým  modlitbou.

   Znovu na záver po sv. omši celebranti spolu s ľudom zaspievali hymnus k Vranovskej Panne Márii.


                                                                                                                                Veronika F.

deviatnik 6