V nedeľu 2.septembra pri sv. omši o 11.00 hod. bolo tretie pokračovanie v duchovnej príprave na blížiacu sa odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.

V úvode všetkých prítomných privítal o. Rastislav Ivanecký, farár a rektor baziliky. Hlavným celebrantom bol pozvaný vdp. Patrik Melkovič, kaplán farnosti Vranov –Juh.  
Vo svojej homílii rozviedol úvahu v čom spočívala sila Božej Matky. Povzbudil prítomných, aby pamätali na to, že jediná na vec, či jediná osoba, na ktorej má byť človek závislý je:  Božia milosť. Panna Mária bola takto verná Bohu. Naopak, byť závislý na niečom, alebo od niekoho, je v podstate choré a človeka to zotročuje. Každý človek  má byť pre druhého darom, ale nad to všetko má byť Boh. Kazateľ tiež porovnal, že život Panny Márie vôbec nebol ľahší než ten náš. No na rozdiel od nás ho Panna Mária vždy prežívala v odovzdanosti do Božej vôle. Jej sa nikto nemusel pýtať či verí, alebo či je veriaca. Odpoveď na túto otázku bola zrejmá kedykoľvek ste sa zahľadeli na jej konanie. Celý jej život svedčil a svedčí o jej hlbokej viere v Boha. A čo ten náš?
   Na záver sv. omše duchovní otcovia spolu s veriacimi zaspievali novénu k Panne Márii Vranovskej.

                                                                                                                               Veronika F.

deviatnik 3