Slávnosť Bielej soboty začala tradične vo farskej záhrade Obradom svetla toho roku o 20.00 hod. Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. V koncelebre spolu s ním bol o. Kazimir Kogut OSPPE.

V asistencii pomáhal pavlínsky bohoslovec Juraj Tirpák, rodák z Vranova n.T. . Vo svojej homílii o. Rastislav poukázal okrem iného, že máme vo svojich životoch prežívať radosť. Radosť zo zmŕtvychvstalého Krista. Jeho zmŕtvychvstanie dáva nádej nám všetkým, že po smrti sme očakávaní nebeským Otcom. Sv. omšu svojím spevom obohacovali oba farské zbory Lumen i Bambino Luci. V závere slávnosti farár o. Rastislav Ivanecký OSPPE poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní obradov Veľkonočného trojdnia a nakoniec všetkým prítomným poprial požehnanú Veľkú noc.

                                                                                                                                  Veronika F.

Biela sobota