Obrady Veľkého piatku začali v našej bazilike o 17.00 hod. Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. V koncelebre spolu s ním boli o. Leander Pietras OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE, ktorý predniesol homíliu.

Vo svojej homílii o. Kazimír poukázal nato, aké je dôležité uctiť si kríž vo svojich domácnostiach a rodinách. Pobozkanie sv. kríža prirovnal k bozku Márii Magdalény, ktorá s pokorou bozkávala Ježišovi nohy,  začo ju Ježiš prepustil so slovami: tvoje hriechy sú odpustené choď v pokoji. Kajúcny a pokorný prístup ku Kristovi na kríži môže priniesť do našich životov potrebné požehnanie.
Pašie  zaspieval farský zbor Lumen spolu s členmi mládežníckeho zboru Bambino luci.

                                                                                                                                Veronika F.

Veľký piatok