Aj tento rok na Veľký piatok sa konala krížová cesta putovaním po meste. Toho roku veriaci putovali z  farnosti Vranov – Sever do farnosti Vranov – Juh. Začiatok cesty bol o 9.30 hod. v Bazilike minor.

Na úvod všetkých prítomných privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky.  Téma rozjímaní bola  aktuálna pre dnešnú dobu: manželia, manželský život, manželská kríza, život v manželstve.  Jednotlivé zastavenia čítali  manželské páry, pričom malé obrazy zastavenia a malý krížik držali deti čítajúcich manželov.  Počas putovania kantori oboch farností a mládež zfarnosti Vranov –Sever striedavo spievali pôstne nápevy krížových ciest. Aj keď bolo jemne hmlisto, možno skonštatovať, že  počasie prialo putovaniu. Záverečné požehnanie udelil v Kostole na Juhu Štefan Albičuk, vranovský dekan o 11.30 hod.
                                                                                                                    

                                                                                                                     Zapísala Veronika F.

Krížová cesta