Milí rodičia, ponúkame vašim deťom katolícku formáciu,  výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Svätosť – Múdrosť – Láska, od materskej školy až po maturitu. Náš  vzdelávací program predstavuje pridanú hodnotu k výchove  a  vzdelávaniu mladej generácie.

Predmet katolícke náboženstvo vyučujeme v každom ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne. Na škole pôsobia traja kňazi a rehoľné sestry z kongregácie školských sestier de Notre Dame, ktorí spolu s našimi učiteľmi vytvárajú ovzdušie preniknuté radosťou a veselosťou v duchu sv. Dominika Savia, patróna našej školy: „ Pre nás svätosť spočíva vo veselosti.“

zapis